Zadajte Vašu polohu kliknutím na mapu, môžte používať ovládacie prvky pre posun a približovanie.

Poplatky

Prinášame Vám porovnanie výšky poplatkov za výber hotovosti v deviatich najväčších bankách pôsobiacich na slovenskom trhu a disponujúcich vlastnými bankomatmi. Poplatky za výber peňažnej hotovosti z bankomatu inej banky, resp. v pobočke banky sú relatívne vysoké a pri viacnásobných výberoch sa môžu stáť reálnym nákladom.

Názov banky Výber z bankomatu
inej banky*
Výber hotovosti
v pobočke banky*
ČSOB 1,50 EUR 2,00 EUR
OTP banka 1,30 EUR 2,00 EUR
Poštová banka 1,33 EUR 1,50 EUR
Prima banka 1,35 EUR 1,70 EUR
Sberbank 1,50 EUR 1,80 EUR
Slovenská sporiteľňa 1,30 EUR 2,00 EUR
Tatra banka 1,75 EUR 2,50 EUR
UniCredit Bank 1,50 EUR 2,00 EUR
VÚB banka 1,50 EUR 2,00 EUR

* cena za výber pri štandardnom bežnom účte pre občanov – fyzické osoby podľa stavu platného k 7.3.2013


Priemerná výška poplatku za výber peňazí z cudzieho bankomatu je 1,31 EUR. V prípade výberu v pobočke sa priemerná výška poplatku vyšplhala na 1,58 EUR. Čo sa týka poplatku za výber hotovosti z vlastného bankomatu tej ktorej banky, jeho priemerná výška dosiahla 0,18 EUR.

Výberom hotovosti z bankomatu Vašej banky naozaj ušetrite!


Partner sekcie - SprávaSpoločností.sk - spoľahlivé založenie s.r.o. za najlepšiu cenu na trhu.

Banky

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP): Predstavuje jednu z najväčších bánk na Slovensku s veľmi významným postavením na slovenskom finančnom trhu. Slovenská sporiteľňa sa môže pýšiť okrem širokého spektra kvalitných bankových produktov a služieb, ktoré sú vytvorené na základe požiadaviek, záujmov a potrieb svojich klientov, taktiež veľkým množstvom bankomatov, ktoré pokrývajú územie Slovenskej republiky do takej miery, že sa dá povedať, že každý tretí bankomat patrí práve tejto banke.

VÚB banka, a.s.: Druhá najväčšia banka na slovenskom trhu poskytuje svoje služby od roku 1990, vznikla vyčlenením zo Štátnej banky Československej a za toto obdobie uviedla na trh mnohé nové produkty bankového charakteru, spoľahlivé finančné produkty a služby, ktoré poskytujú svojim klientom s dlhoročnou tradíciou, kvalitou a skúsenosťami, ktoré jej zabezpečili nepochybne silné miesto v bankovom sektore a v roku 2009 sa stala najlepšou a najoceňovanejšou bankou na Slovensku.

Tatra banka, a.s.: Prvýkrát sa na slovenskom bankovom trhu objavila v roku 1990 ako prvá súkromná banka. Je jednou z najúspešnejších dcérskych spoločností Raiffeisen Banking Group v rámci priestoru strednej a východnej Európy. Je to tretia najväčšia a najefektívnejšia banka na Slovensku, a to, že je jedným z lídrom trhu potvrdzuje i množstvo medzinárodných ocenení, ktoré získala. A ako prvá banka na Slovensku zaviedla systém bankomatov s hlasovými pokynmi, ktoré zabezpečujú možnosť slabozrakým a nevidiacim samostatne obsluhovať bankomat.

OTP banka, a.s.: Je univerzálna banka, ktorá poskytuje širokú ponuku produktov a služieb, prispôsobených požiadavkám jednotlivých klientov. Pôsobí na slovenskom trhu a prostredníctvom svojich rôznych korešpondenčných bánk aj na trhoch zahraničných. OTP banku zastupuje celkom 71 pobočiek, ktoré sú umiestnené najmä v obchodných a priemyselných centrách Slovenska a vďaka svojej flexibilite a spoľahlivosti si získava stále väčšie množstvo spokojných klientov.

UniCredit Bank, a.s.: Banka, ktorá vznikla zlúčením UniBanky, a.s. a HVB Bank Slovakia a.s. v roku 2007, ktoré však už predtým poskytovali svoje služby slovenskému trhu 17 rokov. Táto banka je členom najsilnejšej finančnej skupiny v strednej a východnej Európe a patrí medzi lídrov v oblasti privátneho a firemného bankovníctva. Svoje finančné služby a produkty bankového charakteru poskytuje občanom, podnikateľom a firmám na domácom trhu rovnako ako i globálnym medzinárodným spoločnostiam, nadnárodným a zahraničným firmám, developerským spoločnostiam i firmám z finančného sektora.

Poštová banka, a.s.: Jej korene siahajú až do obdobia 1. Československej republiky. Prešla niekoľkoročným vývojom a svoju súčasnú podobu akciovej spoločnosti s konkrétnym katalógom poskytovaných služieb nadobudla v roku 1991. Vznikla na základe potreby existencie peňažného ústavu pošty zameraného na racionalizáciu štruktúry, organizácie, riadenia a foriem peňažných služieb na poštách a vytvorenie spájajúceho článku s novo sa tvoriacou bankovou sústavou. Dlhodobú zmluvu o vzájomnej spolupráci so Slovenskou poštou podpísala v roku 2000 a odvtedy spolupracujú ako zmluvní partneri pre oblasť predaja a poskytovania vybraných bankových produktov a služieb na slovenskom finančnom trhu.

Sberbank Slovensko, a. s.: Sberbank pôsobí na bankovom trhu vyše 170 rokov, no na Slovensku len od 15. Februára 2013. Sberbank odkúpila totižto skoro 100% akcií Volksbank International, a tak sa prevzala kontrolu nad touto spoločnosťou. Pre bývalých klientov Volksbank je to len plus. Nový majiteľ sľubuje zlepšiť služby a hlavne dostupnosť bankomatov či pracovísk. V súčasnosti ma Sberbank Slovensko 41 pracovísk.

ČSOB, a.s.: Je to banka, ktorá ako samostatná pobočka vystupuje na slovenskom trhu od roku 2008, teda je to jedna z najmladších bánk na našom území, avšak nie je nováčikom v sektore bankovníctva, keďže má viac ako 40- ročné skúsenosti z tejto oblasti, kým pôsobila ako zahraničná pobočka Československej obchodní banky Praha. Dnes patrí táto banka medzi najsilnejšie a najvýznamnejšie banky na Slovensku a taktiež sa ČSOB zaslúžene, vďaka širokému rozsahu kvalitných profesionálnych finančných, bankových a poisťovacích služieb, stala držiteľom mnohých významných ocenení rôznych uznávaných medzinárodných ekonomických časopisov.

Prima banka Slovensko, a.s.: Ďalšou z bánk, ktorá zmenila názov a logo a to viac krát je Prima Banka. Bola založená v roku 1993 pod názvom Prvá komunálna banka. Jej špecializáciou bolo financovanie miest a obcí. V roku 2003 zmenila svoj názov na Dexia Banka. V roku 2012 opäť zmenila svojho majiteľa, z dôvodu odkúpenia akcií spoločnosťou Penta Investments na súčasný názov Prima banka.

Na slovenskom finančnom trhu však operuje i veľké množstvo iných bánk, ktoré sú predovšetkým pobočkami a dcérskymi spoločnosťami veľkých medzinárodných a zahraničných bánk a peňažných inštitútov. A hoci nadobúdajú stále väčšie množstvo klientov, stále nedokážu celkom konkurovať domácim firmám v pokrytí územia Slovenskej republiky pobočkami, a často nemajú ani vlastné bankomaty. Výber hotovosti je teda v prípade týchto bánk možný len prostredníctvom bankomatov iných bánk.

Komerční banka Bratislava, a.s.: Je dcérskou spoločnosťou Komerční banky, a.s., ktorá má univerzálnu bankovú licenciu a v roku 2001 sa stala členom skupiny Société Générale. Tá predstavuje jednu z najsilnejších finančných skupín vo svete a zároveň má postavenie tretej najväčšej korporatívnej a investičnej banky. Vďaka tomu sa teda aj Komerční banka Bratislava stala jednou z najziskovejších a najsilnejších bankových inštitúcií v Európe, ktorá svoje dlhoročné skúsenosti v bankovej oblasti môže poskytovať i obyvateľom Slovenskej republiky.

Privatbanka, a.s.: Na slovenskom finančnom trhu pôsobí od 1. novembra 2005 Privatbanka, kedysi známa pod názvom Banka Slovakia. V súčasnosti je jej majoritným akcionárom finančná skupina Penta. Táto banka sa ako jediná na Slovensku špecializuje na privátne bankovníctvo, no poskytuje taktiež široké spektrum vysokokvalitných služieb v oblasti korporátneho bankovníctva.

mBank: Vstúpila na slovenský finančný trh v roku 2007. Táto banka je súčasťou silnej finančnej skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou nemeckou bankou a v rámci Európy predstavuje jednu z najsilnejších finančných inštitúcií v Európe. Vďaka rôznym finančným a bankovým produktom a službám, ktoré poskytuje si získava stále silnejšie miesto i na slovenskom trhu a môže sa hrdiť i ocenením za najvýhodnejšie kreditné karty za rok 2009.

J&T Banka, a.s.: Bratislavská pobočka J&T Banky je členom skupiny J&T, ktorá bola založená v roku 1994. U nás pôsobí ako zahraničná pobočka tejto finančnej skupiny od roku 2006. Táto banka sa primárne zameriava na služby privátneho bankovníctva, poskytuje produkty individuálnym i korporátnym klientom, špecializované financovanie v oblasti real estate a podnikových akvizícií. Svoju činnosť venuje i oblasti obchodovania s cennými papiermi.


Partner sekcie - IURA Capital s.r.o. - predaj ready-made s.r.o. za 519,- EUR vrátane všetkých poplatkov.


Nájdite si najbližší bankomat!

Určite to poznáte. Ponáhľate sa na stretnutie a zistíte, že nemáte potrebnú hotovosť. Platba kartou úplne všade stále nie je realitou a dostatočná finančná hotovosť zo sebou je tak stále nutnosťou. Keďže máte naponáhlo, použijete prvý bankomat, ktorý uvidíte. Bez ohľadu na to, či to je bankomat vašej banky alebo nie. Lenže čo ak náhodou neuvidíte žiaden bankomat?

Po osobných obdobných skúsenostiach sme sa rozhodli realizovať filantropický projekt on-line vyhľadávača bankomatov a pobočiek bánk. Tieto sú k dispozícii zadarmo na stránkach www.bankomaty.sk a www.pobockybank.sk.

Bankomaty všetkých bánk na jednom mieste

Databázy sú pravidelne aktualizované a stránka je prístupná aj na mobilných zariadeniach. Prakticky odkiaľkoľvek (podmienkou je však samozrejme prístup k internetu) máte možnosť zadarmo a za pár sekúnd nájsť najbližší bankomat ktorejkoľvek banky na Slovensku. Stránka Vám k tomu ponúkne aj presnú trasu k nemu a údaj o vzdialenosti k Vám. Ušetríte tak na poplatkoch za výber z bankomatu inej banky a v neposlednom rade aj svoj drahocenný čas strávený pátraním. Zapracovaná je aj možnosť editovať polohu bankomatu, čím sa zvyšuje presnosť ich lokalizácie.

Prevod obchodného podielu? Zmena sídla? Zmena konateľa? Zmena obchodného mena? Skúste zapisovanie zmien v obchodnom registri od SprávaSpoločností.sk.
Databáza bankomatov

Pracujeme s najaktuálnejšou databázou bankomatov všetkých bánk s vlastnými bankomatmi na Slovensku. Údaje obsiahnuté v databáze bankomatov sú vo väčšine prípadov autorizované samotnými bankami.

V prípade záujmu o získanie prístupu k databáze bankomatov nás kontaktujte.

Kontaktné informácie


Ecenter, s.r.o.
Grösslingová 17
811 09 Bratislava

Mobil: 0910 957 597
Tel.: +(421) 2 5273.1124
Fax: +(421) 2 5273.1211

E-mail: info@bankomaty.skKontaktný formulár

Váš e-mail:
Správa: